نهمین دوره جامع آموزشی مدیریت امور حقوقی
سومین دوره جامع آموزشی و مهارتی وکالت حرفه ای
دومین دوره جامع آموزشی و مهارتی تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی
دومین دوره جامع آموزشی و مهارتی داوری
دوره آموزشی و مهارتی ارتقا دانش و مهارت افزایی
دوره آموزشی ویژه داوطلبان آزمون وکالت ۱۴۰۰
دوره آموزشی دستیار وکیل و مشاور حقوقی
دعوت به همکاری