سومین دوره آموزشی و مهارتی وکالت حرفه ای
پنجمین دوره جامع آموزشی و مهارتی کارشناس امور حقوقی
۳۶۱۵ ساعت آموزش منحصر فرد
خدمات اینترنتی پاو
چهاردهمین دوره جامع آموزشی مدیریت امور حقوقی
سومین دوره آموزشی و مهارتی دعاوی عمومی و تخصصی
چهارمین دوره جامع آموزشی و مهارتی تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی
طرح عیدانه پاو (۲)

همکاری با پاو از طریق بورسیه آموزشی

سومین دوره آموزشی و مهارتی دعاوی عمومی
چهارمین دوره آموزشی و مهارتی تنظیم قراردادهای داخلی
اولین دوره آموزشی و مهارتی اصول تنظیم قراردادهای داخلی
دومین دوره جامع آموزشی و مهارتی داوری داخلی
اولین دوره آموزشی و مهارتی حقوق جزای عمومی و اختصاصی پیشرفته
اولین دوره آموزشی و مهارتی حقوق مدنی پیشرفته
اولین دوره آموزشی و مهارتی پرسش و پاسخ حقوقی (بدون محدودیت)
اولین دوره آموزشی و مهارتی قراردادهای توزیع، تامین و خرید و فروش
اولین دوره آموزشی و مهارتی آیین دادرسی کیفری کاربردی
اولین دوره آموزشی و مهارتی حقوق مالیاتی کاربردی
اولین دوره آموزشی و مهارتی حقوق شهرداری ها، اراضی و املاک کاربردی
اولین دوره آموزشی و مهارتی حقوق کار وتامین اجتماعی کاربردی
اولین دوره آموزشی و مهارتی صفر تا صد قراردادهای پیمانکاری
اولین دوره آموزشی و مهارتی حقوق بیمه بازرگانی کاربردی
اولین دوره آموزشی و مهارتی شروط و فورس ماژور در قراردادها
اولین دوره آموزشی و مهارتی آیین دادرسی کیفری پیشرفته
اولین دوره آموزشی و مهارتی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری
اولین دوره آموزشی و مهارتی قراردادهای هوشمند
اولین دوره آموزشی و مهارتی پرکاربردترین اصطلاحات در تنظیم قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی
اولین دوره آموزشی و مهارتی داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی
اولین دوره آموزشی و مهارتی حقوق جزای اختصاصی کاربردی
اولین دوره آموزشی و مهارتی دعاوی تخصصی