شرکت ومعاونت در جرم و قواعد آن

شرکت ومعاونت در جرم و قواعد آن

Beginner 0(0 امتیاز) 27 دانشجویان ثبت نام شده
ایجاد شده توسط دکتر علیرضا نوبهاری آخرین به روز رسانی Sun, 22-Nov-2020 English
چه چیزی خواهم آموخت?

برنامه درسی این دوره
3 درس ها 06:00:00 ساعت
شرکت و معاونت در جرم و قواعد آن
3 درس ها 06:00:00 ساعت
 • جلسه اول 02:00:00
 • جلسه دوم 02:00:00
 • جلسه سوم 02:00:00
نیازمندی ها
+ نمایش بیشتر
توضیحات

شرکت ومعاونت در جرم و قواعد آن

+ نمایش بیشتر
دوره های مرتبط
19:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Tue, 01-Dec-2020
0 24 ‌ 200000 قیمت
01:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Sun, 06-Dec-2020
0 23 ‌ 60000 قیمت
05:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Sun, 22-Nov-2020
0 44 ‌ 150000 قیمت
02:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Sun, 06-Dec-2020
0 36 ‌ 60000 قیمت
درباره مدرس
 • 0 بررسی ها
 • 27 دانشجو
 • 1 دوره های آموزشی
+ نمایش بیشتر
بازخورد دانشجو
0
میانگین امتیاز
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
بررسی ها
‌ 1500000 قیمت
هم اکنون خریداری کنید
شامل می شود:
 • 06:00:00 ساعت فیلم آموزشی
 • 3 درس ها
 • دسترسی دائمی
 • دسترسی به تلفن همراه و تلویزیون