دفاتر اسناد رسمی (مدیریت گروه ۲ تا ۱۰)

دفاتر اسناد رسمی (مدیریت گروه ۲ تا ۱۰)

Beginner 0(0 امتیاز) 243 دانشجویان ثبت نام شده
ایجاد شده توسط حسن محمدزاده آخرین به روز رسانی Sun, 25-Dec-2022
چه چیزی خواهم آموخت?

برنامه درسی این دوره
2 درس ها 02:00:00 ساعت
جلسات
2 درس ها 02:00:00 ساعت
 • جلسه اول 28 خرداد ۱۴۰۰ 02:00:00
 • 4تیر 00:00:00
نیازمندی ها
+ نمایش بیشتر
توضیحات

دفاتر اسناد رسمی (مدیریت گروه ۲ تا ۱۰)

+ نمایش بیشتر
دوره های مرتبط
02:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Sun, 25-Dec-2022
0 22 ‌ 20000000 تومان
02:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Sun, 25-Dec-2022
0 24 ‌ 20000000 تومان
02:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Sun, 25-Dec-2022
0 5 ‌ 20000000 تومان
10:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Sun, 25-Dec-2022
5 58 ‌ 20000000 تومان
04:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Sun, 25-Dec-2022
0 35 ‌ 200000000 تومان
درباره مدرس
 • 192 بررسی ها
 • 14145 دانشجو
 • 262 دوره های آموزشی
+ نمایش بیشتر
بازخورد دانشجو
0
میانگین امتیاز
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
بررسی ها
‌ 100000000000 تومان
هم اکنون خریداری کنید
شامل می شود:
 • 02:00:00 ساعت فیلم آموزشی
 • 2 درس ها
 • دسترسی دائمی
 • دسترسی به تلفن همراه و تلویزیون