جلسات دپارتمان قراردادهای موسسه پاو

جلسات دپارتمان قراردادهای موسسه پاو

Beginner 0(0 امتیاز) 89 دانشجویان ثبت نام شده
ایجاد شده توسط Hassan Amjad آخرین به روز رسانی Sun, 09-May-2021 English
چه چیزی خواهم آموخت?

برنامه درسی این دوره
11 درس ها 10:00:00 ساعت
قرادادهای مقدماتی و پیشرفته
11 درس ها 10:00:00 ساعت
 • جلسه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ 00:00:00
 • جلسه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۳ خرداد ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۷ خرداد ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 01:00:00
نیازمندی ها
+ نمایش بیشتر
توضیحات

جلسات دپارتمان قراردادهای موسسه پاو

+ نمایش بیشتر
دوره های مرتبط
08:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Sun, 09-May-2021
0 75 ‌ 200000000 تومان
05:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Tue, 15-Jun-2021
5 2336 ‌ 175000 تومان
04:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Tue, 15-Jun-2021
0 41 ‌ 140000 تومان
08:00:00 ساعت
0 38 ‌ 10000000 تومان
درباره مدرس
 • 15 بررسی ها
 • 400 دانشجو
 • 53 دوره های آموزشی
+ نمایش بیشتر
مشاورینو

مشاورینو

بازخورد دانشجو
0
میانگین امتیاز
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
بررسی ها
‌ 20000000 تومان
هم اکنون خریداری کنید
شامل می شود:
 • 10:00:00 ساعت فیلم آموزشی
 • 11 درس ها
 • دسترسی دائمی
 • دسترسی به تلفن همراه و تلویزیون