جلسات دپارتمان قراردادهای موسسه پاو

جلسات دپارتمان قراردادهای موسسه پاو

Beginner 0(0 امتیاز) 64 دانشجویان ثبت نام شده
ایجاد شده توسط Farhad Arjmand آخرین به روز رسانی Mon, 01-Jun-2020 فارسی
چه چیزی خواهم آموخت?

برنامه درسی این دوره
11 درس ها 10:00:00 ساعت
قرادادهای مقدماتی و پیشرفته
11 درس ها 10:00:00 ساعت
 • جلسه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ 00:00:00
 • جلسه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۳ خرداد ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۷ خرداد ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ 01:00:00
 • جلسه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 01:00:00
نیازمندی ها
+ نمایش بیشتر
توضیحات

جلسات دپارتمان قراردادهای موسسه پاو

+ نمایش بیشتر
دوره های مرتبط
16:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Sun, 09-Aug-2020
0 33 ﷼20000
05:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Thu, 23-Jul-2020
0 49 ﷼20000
04:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Wed, 22-Jul-2020
0 32 ﷼2000
08:00:00 ساعت
0 10 ﷼2000
درباره مدرس
 • 0 بررسی ها
 • 139 دانشجو
 • 60 دوره های آموزشی
+ نمایش بیشتر
بازخورد دانشجو
0
میانگین امتیاز
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
بررسی ها
﷼20000000
هم اکنون خریداری کنید
شامل می شود:
 • 10:00:00 ساعت فیلم آموزشی
 • 11 درس ها
 • دسترسی دائمی
 • دسترسی به تلفن همراه و تلویزیون