اولین دوره حقوق مدنی پیشرفته

Beginner 5(7 امتیاز) 1696 دانشجویان ثبت نام شده
ایجاد شده توسط پریسا پوریان آخرین به روز رسانی Thu, 09-Mar-2023
چه چیزی خواهم آموخت?

برنامه درسی این دوره
46 درس ها 05:00:00 ساعت
جلسات
46 درس ها 05:00:00 ساعت
 • 22 خرداد 00:00:00
 • 29 خرداد 00:00:00
 • جلسه سوم 00:00:00
 • جلسه چهارم 00:00:00
 • جلسه پنجم 00:00:00
 • جلسه ششم 00:00:00
 • جلسه هفتم 00:00:00
 • جلسه هشتم 00:00:00
 • جلسه نهم 00:00:00
 • جلسه دهم 03:00:00
 • جلسه یازدهم 02:00:00
 • جلسه دوازدهم 00:00:00
 • جلسه سیزدهم 00:00:00
 • جلسه چهاردهم 00:00:00
 • جلسه پانزدهم 00:00:00
 • جلسه شانزدهم 00:00:00
 • جلسه هفدهم 00:00:00
 • جلسه هجدهم 00:00:00
 • جلسه نوزدهم 00:00:00
 • جلسه بیستم 00:00:00
 • جلسه بیست و یکم قسمت اول 00:00:00
 • جلسه بیست و یکم قسمت دوم 00:00:00
 • جلسه بیست و دوم بخش اول 00:00:00
 • جلسه بیست و دوم بخش دوم 00:00:00
 • جلسه بیست و سوم قسمت اول 00:00:00
 • جلسه بیست و سوم قسمت دوم 00:00:00
 • جلسه بیست و چهارم قسمت اول 00:00:00
 • جلسه بیست و چهارم قسمت دوم 00:00:00
 • جلسه بیست و پنجم 00:00:00
 • جلسه بیست و ششم 00:00:00
 • جلسه بیست و هفتم 00:00:00
 • جلسه بیست و هشتم 00:00:00
 • جلسه بیست و نهم 00:00:00
 • جلسه سی ام قسمت اول 00:00:00
 • جلسه سی ام قسمت دوم 00:00:00
 • جلسه سی و یکم 00:00:00
 • جلسه سی و دوم 00:00:00
 • جلسه سی و سوم 00:00:00
 • جلسه سی و چهارم 00:00:00
 • جلسه سی و پنجم (بخش اول) 00:00:00
 • جلسه سی و پنجم (بخش دوم) 00:00:00
 • جلسه سی و ششم (بخش اول) 00:00:00
 • جلسه سی و ششم (بخش دوم) 00:00:00
 • جلسه سی و هفتم 00:00:00
 • جلسه سی و هشتم قسمت اول 00:00:00
 • جلسه سی و هشتم قسمت دوم 00:00:00
نیازمندی ها
+ نمایش بیشتر
توضیحات
+ نمایش بیشتر
دوره های مرتبط
00:00:00 ساعت
5 1229 ‌ 1200000 تومان
00:00:00 ساعت
0 291 ‌ 99999999999 تومان
00:00:00 ساعت
5 308 ‌ 999999999 تومان
00:00:00 ساعت
به روز رسانی شد Sun, 07-May-2023
0 828 ‌ 999999999 تومان
درباره مدرس
 • 41 بررسی ها
 • 9074 دانشجو
 • 67 دوره های آموزشی
+ نمایش بیشتر
بازخورد دانشجو
5
میانگین امتیاز
 • 14%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 85%
بررسی ها
 • Mon, 06-Sep-2021
  مسعود غفوریان نژاد
 • Tue, 12-Oct-2021
  زهرا میرزایی
 • Tue, 09-Nov-2021
  سمانه سلحشوری
 • Fri, 07-Jan-2022
  فریده امینی
 • Sun, 03-Apr-2022
  زهرا میرزامحمدی ها
 • Wed, 01-Jun-2022
  ملیکا شهبازی
  ۵
 • Sat, 17-Dec-2022
  صالحه جعفری ورجوی
‌ 2000000 تومان
هم اکنون خریداری کنید
شامل می شود:
 • 05:00:00 ساعت فیلم آموزشی
 • 46 درس ها
 • دسترسی دائمی
 • دسترسی به تلفن همراه و تلویزیون